Jak správně postavit sádrokartonovou příčku v interiéru?

 Datum: 24.1.2013   Kategorie: Rady a návody 

Návod krok za krokem popisuje postup realizace sádrokartonové příčky, která rozdělí interiér na dvě části.

Sádrokarton je variabilní suchá stavba, jedná se o velice zajímavé a opravdu rychlé řešení, které poskytne možnost všech tvarů a poloh příčky v interiéru stavby. Navíc sádrokartonový systém nabízí svojí konstrukcí rozvody: elektro, vody a dalších sítí, které plnohodnotná stavba vyžaduje. Jednou z dalších mnoha výhod sádrokartonového systému je i to, že v průběhu obývání stavby můžete variabilně měnit interiér domu a to velmi jednoduše, stávající sádrokartonové příčky lze demontovat a nové postavit na jiných místech v budově.


Jak správně postavit sádrokartonovou příčku?

Nejprve je třeba si ujasnit tvar příčky, její polohu a také tloušťku, kterou ovlivňuje i vložená akustická a protipožární izolace. Následně na podlaze prostoru vyznačíme polohu budoucí sádrokartonové příčky. Vždy vytyčujeme líc konstrukce, je třeba myslet na tloušťku opláštění samotné příčky SDK. Následně přichytíme do podlahy sádrokartonové UW profily, tyto musejí být podlepeny pěnovou páskou, která odizoluje možné přenosy strukturálního hluku do podlahové konstrukce a tak i do vedlejších prostor, které hodláme SDK příčkou rozdělit. Profily UW do podlahy připevníme k tomuto určenými zatloukacími hmoždinkami a to do předem předvrtaných děr, rozteč mezi zatloukacími hmoždinkami nesmí přesáhnout 80cm. Přičemž první připojení smí být od rohu připojeno maximálně 20cm daleko.

 

 

 

Pro přerušení prostupu zvuku skrze navazující stěnu provedeme na této stěně přerušení v podobě spáry a toto je pak překryto dalším svislým sádrokartonovým profilem a to profilem CW. Tyto sádrokartonové profily musejí být stejně tak jako profily UW podlepeny izolační pěnovou páskou a kotví se do stěny se stejnou roztečí jako profily UW do podlahy s použitím správných kotvících prvků, podle druhu materiálu stěny. Stejným postupem provedeme montáž sádrokartonových profilů na strop a druhou stěnu místnosti, prostoru. Následně vložené profily CW musejí být jako rastrové svislé profily v sádrokartonové příčce o 1,5cm kratší, nežli je světlá výška místnosti. Důvodem je možnost průhybu stavební konstrukce stropu a tím by pak došlo k deformaci realizované sádrokartonové příčky, pokud dodržíme 1,5cm vůli, tak je tam prostor pro případný průhyb a příčce se nic nestane. Profily CW a profily UW k sobě nijak nekotvíme a nespojujeme. Svislé profily prostě jen nasuneme do profilů vodorovných a to na obou stranách přičemž rozteč mezi profily CW musí vycházet na polovinu šíře následně použité sádrokartonové desky. Toto názorně znamená, že nejčastěji používaná deska SDK o šíři 125cm bude mít CW profily s roztečí 62,5cm od sebe.

 

 

 

Obložení deskami SDK začínáme vždy na jedné straně příčky a to celou deskou, okraj desky, který je zploštělý odřízneme, tím se vyhneme problémům při tmelení rohu, kde se příčka setkává s kolmou stěnou. Následně se snažíme používat celistvé sádrokartonové desky, tedy pokud možno celé plochy a k případnému řezání, které se vyskytne, většinou při konci opláštění příčky na druhé straně překlenuté místnosti použijeme klasický odlamovací nůž, kterým nařízneme karton a částečně i výplň SDK desky, kterou pak velmi snadno odlomíme na požadovaném místě. K profesionálnímu řezání sádrokartonové desky je používán také přípravek Blade Runner, tento velmi značně urychluje práci se sádrokartonovou deskou a to hlavně v oblasti řezání SDK desky na požadovaný rozměr. Případné elektrické vedení, které bychom hodlali vést v sádrokartonové příčce protáhneme otvory, které vzniknou v profilech prolomením na již připravených místech, což kvalitní profily již mají od výroby.

 

 

 

Dalším krokem je vkládání akustické a protipožární izolace, tuto vkládáme bez mezer, řádně k sobě, abychom zamezili únikům v podobě hluku mezi oddělenými prostory. Následné řešení opláštění druhé strany příčky provedeme tak, že desky na druhé straně připevníme s vystřídáním spár, tedy tak, aby spojem mezi deskami SDK nebyly na stejných místech, tím pádem na stejných profilech. Desky na výšku řežeme tak, aby na podlaze byla vytvořena spára a to zhruba 1cm, desky k svislým profilům přišroubujeme tak, že z obou stran profilu desky přiložené vedle sebe vycházejí na svislou osu profilu CW. Sádrokartonové desky šroubujeme pouze k svislým profilům samořeznými šrouby TN. Mezi šrouby dodržujte rozteč 25cm. Případné rohy na sádrokartonové příčce osadíme ochrannou sádrokartonovou lištou, tato chrání roh sádrokartonové příčky a současně usnadní začištění rohu sádrokartonové příčky. Vnitřní kouty sádrokartonové příčky je dobré osadit výztužnou páskou, kterou zapravíme do sádrokartonového tmelu a pak přetmelíme po zavadnutí. Tato flexibilní výztužná páska zamezí vzniku prasklin v koutech příčky SDK. Samotné spoje mezi sádrokartonovými deskami zatmelíme a osadíme do tmelu skelnou pásku na sádrokarton. Mezery u stropu, které jsou schválně vytvořeny pro distanční ochranné prostory při pohybu, spíše průhybu stropu nad SDK příčkou přetmelíme s vtlačením sádrokartonového tmelu do spáry a to velmi důkladně, stejně tak veškeré hlavičky šroubů přetmelíme. Jako další tmelení provedeme přetmelení již přetmelených spár a rohů, hlaviček šroubů, vše o něco více do stran, nežli je tmelení před tím.

 

 

 

Můžeme také provést celoplošné přetmelení tmelem, finálním. Tento tmel uzavře veškeré póry v deskách SDK a vytvoří rovnou a neporézní plochu, připravenou pro malování. Také je možné provést celoplošné vystěrkování příčky SDK a to za pomocí speciální stěrky k tomuto určené v tloušťce do 3mm, toto můžeme provést i strojně, pomocí speciálního stroje, který nám může pomoct i s vymalováním, jelikož s ním lze nastříkat kvalitně kromě stěrky i barvu na malování na celou plochu SDK příčky.

Tento článek spolu s videem jasně dokazuje, že vytvoření sádrokartonové příčky v interiéru není zase nic tak těžkého jak se zdá, navíc se jedná o rychlý a suchý způsob výstavby bez zbytečně dlouhých technologických přestávek.


Objednávka zboží nebo dotaz na zboží.

Tento formulář CJ izolace, s.r.o. slouží k závazné objednávce nebo k dotazu na vybrané zboží . Do formuláře vpište veškeré požadované informace ohledně vybraného zboží s cenami které jste akceptovali nebo se na ně dotazujete a další informace o firmě nebo fyzické osobě k vystavení faktury a doručení zboží pokud se jedná již o závaznou objednávku. Postup jak správně objednat také naleznete zde.

 

Důležité je vepsat přesný název zboží, jeho rozměry (tloušťka v mm a počet m2, případně kusů podle druhu zboží). Případně cenu za dopravu pokud jste si ji u nás objednali. Veškeré ceny udávejte bez DPH. Následně vás budeme kontaktovat na zadané kontakty k projednání objednávky nebo vyřízení dotazu. Případně nás kontaktujte přímo na obchod@tepelna-izolace.cz

 

Se zaslanými daty budeme nakládat podle zákona o ochraně osobních údajů. Data nebudou poskytována dalším třetím osobám.  

Prosím vyplňte zejména prvky označené hvězdičkou jinak se odeslání objednávky nezdaří.

Obchodní podmínky pro prodej zboží naleznete zde.

 

Zasláním závazné objednávky z tohoto formuláře vyjadřujete jednoznačný souhlas s našimi obchodními podmínkami, jimiž se řídí tento obchodní vztah a jenž jsou zveřejněny zde.

Při objednávce zboží musí být použita formulace "závazná objednávka"


 
Vaše jméno * 
Jméno kontaktní osoby musí mít vztah k telefonnímu číslu, které si vyžádá náš formulář viz níže.
Jméno společnosti  
Pokud se jedná o firmu.
Vaše adresa nebo adresa vaší společnosti, PSČ u obcí okresní město.  
Fakturační adresa. Může být odlišná od adresy dodání.
Adresa pro doručení zboží,PSČ u obcí okresní město. * 
Adresa na kterou bude zboží dodáno.
Kontaktní telefon * 
Kontaktní telefon musí být zadán.
Vaše e-mailová adresa * 
E-mailová adresa musí být zadána správně, jinak budete marně očekávat naší odpověď.
 
V případě firmy.
DIČ  
V případě firmy.
Druh a jméno zboží. Tloušťka v "mm" počet "m2" počet kusů, "kg" nebo "bm" (běžných metrů) pokud to zboží umožňuje. V PŘÍPADĚ ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY UVÁDĚJTE JEDNOTKOVOU CENU POKUD BYLA NÁMI JIŽ NABÍDNUTA. Jednotlivá zboží oddělujte klávesou "ENTER" * 
V PŘÍPADĚ ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY UVÁDĚJTE JEDNOTKOVOU CENU POKUD BYLA NÁMI JIŽ NABÍDNUTA. Pro lepší přehlednost oddělujte jednotlivé zboží klávesou "enter" usnadní to naší orientaci v tomto textu.
Požadované datum dodání zboží pokud bylo sjednáno * . .
V případě že nebylo sjednáno datum, nastane tak po obdržení této závazné objednávky. Datum dodání vpište vždy, usnadní to naši nabídku i v případě dotazu. Některé zboží není skladem a my vám můžeme dát informaci kdy by bylo zboží k odběru skladem.
Objednávka dopravy  
Cena pokud byla sjednána a místo určení.
Závazná objednávka nebo dotaz na zboží? V případě zaslání "závazné objednávky" vyjadřujete jednoznačný souhlas našimi obchodními podmínkami. Tyto jsou zveřejněny u nás na www.tepelna-izolace.cz * 
Zde napište "závazná objednávka" nebo "dotaz". Zasláním závazné objednávky z tohoto formuláře souhlasíte s obchodními podmínkami, jimiž se řídí tento obchodní vztah a jenž jsou zveřejněny v této webové prezentaci.
Opište prosím číslo z obrázku: *
 
Napište prosím číslo 8:
 

* Prvky označené hvězdičkou jsou povinné