Jak správně nalepit fasádní desku?

 Datum: 9.5.2008   Kategorie: Rady a návody 

Velice často se objevuje na povrchu moderních VKZS fasád systém ETICS tzv. "polštářový efekt", což je vlastně jev který nastane při špatném nalepení polystyrenové fasádní desky na obvodovou stěnu a tím nastane prolnutí a vykreslení hran desek polystyrenu na venek fasády. Tomuto jevu předejdeme správným postupem při lepení desek polystyrenu.

Tento postup vám přinášíme v tomto článku.

Desky je nutno lepit hlavně po obvodu a také uprostřed desky za předpokladu klasického rozměru 500x1000 mm se lepí na 2 až 3 terče uprostřed, tak aby po zatlačení na desku bylo přilepeno alespoň 40 % plochy desky na stěnu. Důležité je hlavně přilepení obvodu desky a to po celém obvodu desky. Důvodem pro lepení zejména po obvodu je vliv podnebí a teplotních rozdílů. Při teplotním namáhání dochází při stoupání teploty k ohřevu polystyrenu a tím i k rozpínání povrchové vrstvy a následně při nedodržení postupu k prohnutí desky nadměrně směrem ven, při poklesu teploty a zejména mrazu dochází naopak k smršťování povrchu a tím prohnutí desky polystyrenu směrem dovnitř k obvodové stěně.

Četnost těchto pohybů je samozřejmě ovlivněna počtem změn teploty, což je v našem podnebí samozřejmostí. není li dodržen postup a deska není přilepena zejména po obvodu a také jak je již uvedeno v tomto článku uprostřed 2 a ž 3 terči, nastane následně k pohybům při těchto teplotních změnách a také k pohybu krajů desky a tento jev způsobí následně prokreslení, zviditelnění krajů desek skrze armovací tkaninu a stěrku přes finální fasádní povrch. Tento jev bývá často nazýván "polštářovým" jevem, často tento povrch připomíná pekáč buchet.

 

TIJC