Jak správně kotvit izolaci na obvodovou stěnu?

 Datum: 8.7.2013   Kategorie: Rady a návody 

Správný postup aplikace fasádní kotvy, délka fasádní kotvy, průměr talířku fasádního, kdy a jak osadit fasádní hmoždinky?

Nejprve si řekneme důležité informace o průměru fasádního talířku. Pokud používáme fasádní polystyren EPS, nebo extrudovaný polystyren XPS, také desek z tvrzeného polystyrenu PERIMETR, musíme použít fasádní hmoždinky o průměru talířku 60mm. Co se týká osazování hmoždinek fasádních, je postup se schématem, viz obrázeky pod článkem, kde se hmoždinky osazují do plochy desky a také do spojů desek sousedících. Obrázeky vložené pod text tohoto článku nabízí schéma kotev osazených v počtu 6,8,10 a 12 kotev fasádních na 1m2.


Hmoždinky fasádní osazujeme vždy až po vytvrzení lepidla, kterým lepíme desky fasádního izolantu na obvodovou stěnu. Důvodem této technologické přestávky je fakt, že deska kotvená nezatvrdlým lepidlem se může pohnout a struktura lepidla pak už nebude mít dostatečnou přídržnou ke zdivu. Dalším důvodem je to, že posuv desky může způsobit nerovnost plochy zateplení. Většinou lepidlo fasádní je vytvrzené po 1 až 2 dnech v závislosti na klimatických podmínkách, tedy vlhkosti vzduchu, jeho teplotě a také rychlosti případného větru, je nutné nalepenou izolaci před přímým slunečním zářením chránit, vysoké teploty také nejsou dobré pro vytvrzování lepidla, jelikož rychlé vysychání lepidla na bázi cementové malty není dobré pro kvalitu spoje mezi izolací a zdivem.

 

Samotná hmoždinka fasádní musí být osazena do předem vyvrtané díry ve zdivu. Trn hmoždinky musí být ve zdivu nejméně 5-6cm v závislosti na druhu zdiva a trnu hmoždinky fasádní. Dalším důležitým pravidlem je fakt, že se do dutinového zdiva nesmí vrtat s příklepem, jinak se struktura dutin poničí a trn hmoždinky pak nebude ve zdivu dostatečně pevně držet a taká fasádní kotva je prakticky neúčinná. Následné osazení hmoždinky do předem předvrtané díry probíhá způsobem vsunutí kotvy do otvoru a pak se zatlouká trn hmoždinky fasádní. Pokud se jedná o šroubovací kotvu fasádní, tak je postup obdobný s tím, že trn, šroub se šroubuje, nikoliv zatlouká. U všech hmoždinek fasádních platí pravidlo, že talířek se do izolantu zatlačí tak, aby bylo jeho zapuštění maximálně 1mm, tedy do roviny s povrchem zateplení. Pokud dojde k většímu zapuštění talířku fasádního, následuje při stěrkování větší vrstva stěrkové hmoty v místě zapuštění talířku do fasádní izolace a to se pak v zimních chladných měsících projevuje jako vykreslení kotev, jejich talířků na povrchu fasády jako takové. V dnešní době, kdy se používají větší tloušťky tepelné izolace, se toto řeší zapuštěním hmoždinky do izolace s následnou aplikací záslepky z izolantu. Druh kotvy fasádní a délka trnu je závislá na druhu zdiva obvodové stěny, výšky stavby a také umístění stavby, nebo povahy povětrnostních podmínek, hmotnosti tepelné izolace, kdy při použití desek anebo lamel z čedičové vlny se doporučuje použití fasádní hmoždinky s ocelovým trnem. Tyto faktory a další vlivy posuzuje statik a podle toho určí jak druh hmoždinek, tak i délku trnu a druh trnu, způsob aplikace a ostatní postupy. Při osazování hmoždinek do minerální izolace je potřeba dbát na to, aby se povrch izolace nepoškodil, nenarušil.

 

Druh hmoždinek fasádních a také jejich povaha a způsob aplikace určují normy a systémy, jedná se o certifikovaný systém ETICS, který musí být dodržen. Každá hmoždinka má svou specifikaci a druh podkladu, do kterého smí být použita., její minimální hloubka kotvení. Ohledně toliko diskutované hloubky kotvení je jasně dáno, že hloubka kotvení je minimální hloubka vyvrtaného otvoru do nosné části obvodové stěny, která je zateplována. Ohledně dodatečného zateplení je uvedeno, že původní omítka, pokud je ponechána na stěně je tato považována za nenosnou část, tak že je třeba ji nezapočítávat do minimální hloubky otvoru pro hmoždinku fasádní. Pokud se kotví do obvodové stěny, která je z materiálu zařazeného do kategorie „E“, což jsou zdiva z materiálu, jako je autoklávovaný pórobeton je nutné vždy aplikovat šroubovací talířové hmoždinky. Stejný typ hmoždinek se používá při kotvení tepelné izolace, na kterou se následně jako povrchová pohledová vrstva lepí obkladové pásky. V tomto případě se kotvy fasádní aplikují skrze stěrku společně s perlinkou, armovací tkaninou a to v minimálním počtu 8 kotev a více na 1m2. Přesný počet opět stanoví statik podle druhu zdiva a ostatních výše uvedených ovlivňujících faktorů. Následná specifikace kategorií podkladů v souladu s ETAG 014 jsou tyto kategorie podkladů stanoveny takto: kategorie „A“ jsou plastové hmoždinky fasádní s plastovým trnem, které se používají do betonu, nebo kategorie „B“ kdy se plastové hmoždinky aplikují do podkladu jako je plné zdivo a také kategorie „C“, což jsou plastové kotvy do děrovaného zdiva, následuje kategorie „D“, to jsou opět plastové kotvy pro použití do betonu z pórovitého kameniva.


Závěrem je třeba se zmínit o tom, že každé zateplení obvodové stěny objektu je velmi důležité a to ať už se jedná o dodatečné zateplení anebo zateplení novostavby. Je však nad míru jasné, že každé zateplení by mělo mít projekt, který stanoví statik po důkladném posouzení veškerých ovlivňujících vlivů a faktorů, které budova má a může se v budoucnosti setkat.


Přiložené obrázky:
Kotevní plán 6 hmoždinek fasádních na 1m2 Kotevní plán 8 hmoždinek fasádních na 1m2 Kotevní plán 10 hmoždinek fasádních na 1m2 Kotevní plán 12 hmoždinek fasádních na 1m2

Související články

Realizace kontaktního zateplení

Pokud poptáváte realizaci kontaktního zateplení, vyplňte prosím tento formulář, značně se tím urychlí prvotní návrh a nacenění vaší realizace kontaktního zateplení. Dalším krokem je pak naše osobní návštěva u vás a prohlídka objektu, konzultace před samotnou realizací.


 
Vaše jméno * 
Telefon * 
E-mail * 
Adresa realizace zateplení * 
PSČ * 
Poštovní směrovací číslo
Kolik m2 se bude zateplovat? * 
Jedná se o odhad, pokud neznáte přesné hodnoty, zadejte odhad.
Materiál obvodových zdí? *  Plná cihla
 Dutá cihla (Porotherm)
 Tvárnice (Ytong / Qpor)
 Škvárové tvárnice
 Beton
 Dřevo
 Kámen
 Jiný materiál (napište do poznámky)
Napište materiál převažující v obvodových zdech, je možno vybrat i více druhů.
Tloušťka obvodové zdi domu *  70 cm
 60 cm
 44 cm
 36 cm
 30 cm
 24 cm
 15 cm
 Jiná tloušťka (napište do poznámky)
Vyberte převažující tloušťku obvodové zdi, můžete vybrat i více možností.
Kolik pater má váš dům? *  Přízemní
 1 patrový
 2 patrový
 3 patrový
 Více patrový (uveďte do poznámky počet)
Informace je důležitá ohledně lešení.
Jakou tepelnou izolaci chcete? *  Fasádní polystyren EPS 70 F
 Fasádní polystyren EPS 100 F
 Styrotherm Plus 70 (šedivý polystyren)
 Fasádní vata ISOVER TF
 Fasádní vata Isover NF 333 (lamely)
 Fasádní vata Nobasil FKD
 Fasádní vata Nobasil FKL (lamely)
 Fasádní vata Frontrock MAX E
 Fasádní vata FASROCK
 Fasádní vata FASROCK L (lamely)
 Chci jinou tepelnou izolaci (napište do poznámky)
Vyberte druh tepelné izolace jenž hodláte použít na kontaktní zateplení.
Jakou tloušťku tepelné izolace chcete? * 
Jedná se o orientační tloušťku, ne všechny tepelné izolace nabízejí uvedené tloušťky.
Obvod domu ohledně zateplení soklové části a zakládacích lišt LOS. * 
Tepelná izolace na soklovou část? *  Perimetr SD (tvrzený polystyren)
 Extrudovaný polystyren
 Sokl nebudu zateplovat (mám ho řešený jinak)
Tloušťka tepelné izolace na sokl? * 
Armovací tkanina, perlinka (gramáž/m2) *  145g/m2
 165g/m2
 185g/m2
 Nechám to na vás
Hodnota ovlivňuje pevnost armovací tkaniny
Lišty rohové Hliník nebo Plast? Množství (bm) *  Lišta kašírovaná PVC
 Lišta kašírovaná ALU
 cca 25 bm
 cca 30 bm
 cca 35 bm
 cca 40 bm
 cca 50 bm
 cca 55 bm
 cca 60 bm
 cca 70 bm
 cca 80 bm
 cca 100 bm
 Jiná hodnota běžných metrů (zadejte do poznámky)
Vyberte druh ochranné rohové loišty a množství běžných metrů, kolem oken, dveří a rohů objektu.
Omítka druh? * 
Vyberte jakou chcete omítku (materiál).
Datum realizace? * . .
Kdy byste chtěli započít s realizací?
Poznámky  
Sem napište vše co chcete, na co jsme se neptali a co považujte za důležité.
Opište prosím číslo z obrázku: *
 
Napište prosím číslo 1:
 

* Prvky označené hvězdičkou jsou povinné