Jak na založení stavby domu

 Datum: 27.5.2015   Kategorie: Rady a návody 

Založení samotné stavby domu je jednou z nejdůležitějších částí celé stavby. Tento úkon se dá snadno přirovnat rčení “jak si kdo ustele, tak si i lehne”.

Ano špatně založená stavba je pak celá postavená špatně. Může být křivá a nestabilní. Proto je třeba založení stavby věnovat pozornost a stavbu založit přesně, jinak se nepřesnost promítne do celého zbytku stavby. Základem je u většiny staveb tvorba základů, což jsou v drtivé většině betonové základové pasy. Tady je potřeba dodržet základní pravidla, což je řádné vyztužení základových pasů pomocí armatury a pravidlo hloubky základů do nezámrzné hloubky.

 

Základním pravidlem pro umístění základových pasů je fakt, že tyto musejí být vždy pod budoucími nosnými stěnami a případně nosnými příčkami. Většinou je to podle projektu, ale jedná se o zásadní pravidlo, proto se o něm zmiňujeme.

 

 

Nezámrzná hloubka začíná v cca 80 až 100 cm v návaznosti na druhu zeminy. V extrémech, kdy se jedná o měkké podloží, se používají tzv. piloty (železo betonové), které jsou mnohem hlouběji nežli klasické základy. Toto se ale většinou týká výškových staveb, průmyslového či administrativního typu. U rodinných domů se toto stává jen velmi málo. Většinou si běžný rodinný dům vystačí s běžnými základovými pasy.

 

Ti co stavějí dům ve svahu, musí kromě základových pasů vytvořit také jednotlivé roviny budoucí stavby, což je soubor opěrných zdí ze základových tvárnic vylitých betonem s armaturou, která to celé vyztuží. Důvodem tvorby těchto stěn z betonu je soubor opatření, která přenášejí svislé a vodorovné zátěže v podobě tlaku zeminy ve svahu.

Pokud se jedná o stavbu se sklepními prostory, tak se tvoří základová deska. Základy těchto typů staveb jsou níže pod úrovní terénu a na základové desce se pak vytvoří obezdění sklepních prostor ze ztraceného bednění, prolitého betonem a vyztuženého armaturou.

 

 

U základů platí jedno velké pravidlo, čím více základy předimenzované, tím méně problémů se stabilitou stavby v budoucnu. Jelikož se i u nás terén hýbe a někde více či méně, je důležité se nad tímto zamyslet a na tvorbě základů nešetřit. Použít dostatečné množství armatury do betonu, který musí splňovat požadavky norem na betonování základů a v případě použití základových tvárnic použít kvalitní značkové prolejvačky.

 

Po té co je zaměřena tzv. “nula”, výška podlahy domu, je třeba srovnat terén pod stavbou pod tuto “nulu” a to o šíři základové desky. Pokud máme hotovou základovou desku a tato odpovídá všem požadavkům a normám, můžeme započít se samotnou stavbou. Již máme tedy nainstalované veškeré sítě a rozvody v budoucích vrstvách podlahy, což jsou kanalizační trubky a vodovodní rozvod, revizní šachty, rozvod plynu a případně elektřiny, nebo rozvodu pro tepelná čerpadla atd.

 

 

Než se začne betonovat základová deska, tak je třeba nainstalovat zemnící pásek pro hromosvod a veškeré prostupy pro kanalizaci se musí vybednit, kde se jedná o přechody a podobná místa, tak použít průchodky. Vše musí být přesně na svém místě podle projektu, jinak by například požadovaná kanalizace nemusela vyústit v koupelně a podobně.

 

Ohledně základové desky, která spojuje jednotlivé základové pasy, tato by měla být podsypána štěrkopískem, nebo kačírkem či štěrkem. Na základové pasy instalujeme kvalitní (ztracené bednění) základové tvárnice, které jsou následně vylity kvalitním betonem a vyztuženy armaturou. Opět tady platí pravidlo, že tyto tvárnice jsou instalovány pod budoucí nosné stěny. Vzniklý obvod domu z těchto betonových tvárnic můžeme kolem dokola zafixovat pomocí bednících desek, tím zajistíme jejich stabilitu před litím základové desky. Tato vylitá deska nám spojí základové pasy a vytvoří tak jednu rovinu, základovou desku.

 

 

Pro realizace základových desek jsou určeny betony “B 20”, tedy jiné nežli pro betonové, základové pasy, kde se jedná o beton “B 15”. Základová deska musí být v celé své ploše proložená kari sítí (oka 15 x 15 cm s ocelí o průměru 6 mm). Vylitá deska se zhutní a pak srovná latí do jedné hladké plochy.

 

Jen okrajově se zmíníme (jelikož tento článek o tomto není) že se základová deska a u podsklepených domů stěny zateplují pomocí extrudovaného polystyrenu. Jedná se o tepelně izolační desky odolné vůči vodě, zemině, a jejich doménou je vysoká mechanická odolnost. Odolnost vůči velkému tlaku a velmi dobré tepelně izolační účinky.

 

Autor článku: Pavel Hanzelín


Objednávka zboží nebo dotaz na zboží.

Tento formulář CJ izolace, s.r.o. slouží k závazné objednávce nebo k dotazu na vybrané zboží . Do formuláře vpište veškeré požadované informace ohledně vybraného zboží s cenami které jste akceptovali nebo se na ně dotazujete a další informace o firmě nebo fyzické osobě k vystavení faktury a doručení zboží pokud se jedná již o závaznou objednávku. Postup jak správně objednat také naleznete zde.

 

Důležité je vepsat přesný název zboží, jeho rozměry (tloušťka v mm a počet m2, případně kusů podle druhu zboží). Případně cenu za dopravu pokud jste si ji u nás objednali. Veškeré ceny udávejte bez DPH. Následně vás budeme kontaktovat na zadané kontakty k projednání objednávky nebo vyřízení dotazu. Případně nás kontaktujte přímo na obchod@tepelna-izolace.cz

 

Se zaslanými daty budeme nakládat podle zákona o ochraně osobních údajů. Data nebudou poskytována dalším třetím osobám.  

Prosím vyplňte zejména prvky označené hvězdičkou jinak se odeslání objednávky nezdaří.

Obchodní podmínky pro prodej zboží naleznete zde.

 

Zasláním závazné objednávky z tohoto formuláře vyjadřujete jednoznačný souhlas s našimi obchodními podmínkami, jimiž se řídí tento obchodní vztah a jenž jsou zveřejněny zde.

Při objednávce zboží musí být použita formulace "závazná objednávka"


 
Vaše jméno * 
Jméno kontaktní osoby musí mít vztah k telefonnímu číslu, které si vyžádá náš formulář viz níže.
Jméno společnosti  
Pokud se jedná o firmu.
Vaše adresa nebo adresa vaší společnosti, PSČ u obcí okresní město.  
Fakturační adresa. Může být odlišná od adresy dodání.
Adresa pro doručení zboží,PSČ u obcí okresní město. * 
Adresa na kterou bude zboží dodáno.
Kontaktní telefon * 
Kontaktní telefon musí být zadán.
Vaše e-mailová adresa * 
E-mailová adresa musí být zadána správně, jinak budete marně očekávat naší odpověď.
 
V případě firmy.
DIČ  
V případě firmy.
Druh a jméno zboží. Tloušťka v "mm" počet "m2" počet kusů, "kg" nebo "bm" (běžných metrů) pokud to zboží umožňuje. V PŘÍPADĚ ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY UVÁDĚJTE JEDNOTKOVOU CENU POKUD BYLA NÁMI JIŽ NABÍDNUTA. Jednotlivá zboží oddělujte klávesou "ENTER" * 
V PŘÍPADĚ ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY UVÁDĚJTE JEDNOTKOVOU CENU POKUD BYLA NÁMI JIŽ NABÍDNUTA. Pro lepší přehlednost oddělujte jednotlivé zboží klávesou "enter" usnadní to naší orientaci v tomto textu.
Požadované datum dodání zboží pokud bylo sjednáno * . .
V případě že nebylo sjednáno datum, nastane tak po obdržení této závazné objednávky. Datum dodání vpište vždy, usnadní to naši nabídku i v případě dotazu. Některé zboží není skladem a my vám můžeme dát informaci kdy by bylo zboží k odběru skladem.
Objednávka dopravy  
Cena pokud byla sjednána a místo určení.
Závazná objednávka nebo dotaz na zboží? V případě zaslání "závazné objednávky" vyjadřujete jednoznačný souhlas našimi obchodními podmínkami. Tyto jsou zveřejněny u nás na www.tepelna-izolace.cz * 
Zde napište "závazná objednávka" nebo "dotaz". Zasláním závazné objednávky z tohoto formuláře souhlasíte s obchodními podmínkami, jimiž se řídí tento obchodní vztah a jenž jsou zveřejněny v této webové prezentaci.
Opište prosím číslo z obrázku: *
 
Napište prosím číslo 9:
 

* Prvky označené hvězdičkou jsou povinné