Izolace spodní stavby proti radonu

 Datum: 6.6.2013   Kategorie: Rady a návody 

Náš stát je zařazen mezi prvních deset států v Evropě, ve kterých se nachází zvýšená míra radonu. Chemický prvek Radonium, známý jako Radon je vlastně vzácný plyn, který je radioaktivní a nemá žádný stabilní izotop.

Jedná se o bezbarvý plyn, bez zápachu a chuti, což přidává jeho zákeřnosti.

Radon vzniká při radioaktivním rozpadu Radia a Uranu. Radon je velmi dobře rozpustný ve vodě. Při zvýšeném výskytu Radonu vzniká nebezpečí rakoviny plic. Radon díky své vysoké ionizační schopnosti dokáže přerušit DNA a to má za následek nezastavitelné a nekontrolovatelné množení buněk a právě tím pak vzniká zmíněná rakovina. Pokud je tedy při průzkumu naměřen Radon, je nutné základovou část proti pronikání radonu izolovat a právě k této izolaci jsou vy vinuty speciální asfaltové pásy s implementovanou vložkou proti Radonu.

 

 

Izolace proti radonu je řešena v návaznosti na radonový průzkum a stanovení radonového indexu pozemku. Měří se dva základní parametry, propustnost zeminy a objemová aktivita radonu. Nejpropustnější jsou štěrky, písky méně a velmi nízkou propustnost má zase naopak jíl.

 

Vyjádření zprávy protiradonového průzkumu možná vyjádření:

  • „Radonový index pozemku nízký“ tady postačí izolace proti vodě a vlhkosti, není třeba používat speciální izolaci proti radonu. Postačí hydroizolace jednovrstvá, tedy jedním asfaltovým hydroizolačním pásem, doporučuje se použít asfaltový hydroizolační pás s větší pevností.
  • „Radonový index pozemku střední“ kdy se aplikují běžné pevné asfaltové hydroizolační pásy, postačí jednovrstvá hydroizolace, musí ale být ověřen výskyt radonu s vystavením atestu. Proto většina stavebníků aplikuje raději asfaltový pás protiradonový jako druhou vrstvu a tím není třeba řešit další atest a případné měření, jelikož asfaltový pás s protiradonovou vložkou takové vlastnosti a atest má a není třeba dodávat jiný atest.
  • „Radonový index pozemku vysoký“ kde radonová odolnost použitých materiálů musí být vysoká. Tyto vlastnosti dosahují protiradonové asfaltové pásy s hliníkovou vložkou, mají ale nedostatek a tím je jejich pevnost, proto je nutné je kombinovat s dalším asfaltovým pásem, který je zpevněný a pokládka je ve dvou vrstvách. Na trhu jsou speciální protiradonové asfaltové pásy s vysokou pevností, tyto však nelze použít jinde nežli v nadzemních částech základů, anebo při řešení radonového indexu „nízký“.


Při naměření radonového indexu, který přesahuje hodnotu střední hranice radonového indexu dvojnásobně je třeba ke kvalitním protiradonovým pásům přidat speciální perforované potrubí, které je uložené ve štěrku pod základovou deskou a toto potrubí je napojeno na komínek, který je vyveden nad střechu domu s osazenou hlavicí, odvětrání podporuje vítr, anebo ventilátorek osazený do komínku jako odtahový prvek. Je třeba si také uvědomit, že jílové podloží, které při naměřeném nízkém radonovém indexu směřovalo k použití radonové izolace pro „Radonový index pozemku nízký“ nebude vyhovovat, pokud se pod základy a základovou desku domu umístí štěrk. V takovém případě je třeba přehodnotit radonový index na vysoký a podle toho provést proti radonové opatření. Stejně tak násobí radonový index podlahové topení, které je realizované v přízemí na základové desce. Podlahové topení zvyšuje rozdíl teplot mezi podložím a podlahou a to i když je dobře odizolované tepelnou izolací a tento fakt pak zajistí negativní jev a tím je nasávání radonu jako plynu do domu. Pokud tedy máte radonový index v nízký, ale máte implementované podlahové topení, musíte provádět opět vyšší protiradonové opatření společně s odvětráním podloží perforovanou trubkou s vývodem nad střechu domu. Pokud je špatně provedená základová část, spodní stavba a základová deska domu, tedy praskliny, nebo chybějící izolace, špatně provedené utěsnění prostupů základovou deskou jako jsou trubky odpadu a vodovodní trubky či jiné sítě, může docházet a stává se to, že radon se dostává do domu, prakticky je nasáván do domu. Tento fakt je vysvětlitelný tím, že rozdíly teplot mezi interiérem a exteriérem jsou takové, že skrze neutěsněná místa dochází ke komínovému efektu díky těmto rozdílům teplot, tedy vzniklému podtlaku v domě.


Jako další možnost pronikání radonu do domu je špatně zvolený materiál při stavbě domu. Některé tvárnice realizované ze škváry, která byla dříve zdrojem a hlavním artiklem pro výrobu tvárnic a to i samovýrobou domu obsahují vysoký stupeň radia. V době, kdy se tyto škvárobetonové tvárnice vyráběly a také podomácku nebyla radioaktivita stavebních materiálů kontrolována tak jako dnes, kdy Státní úřad pro jadernou bezpečnost má pod kontrolou stavební trh v tomto ohledu. Ohledně bytové výstavby je naše republika zařazena k zemím s vyšším výskytem radonu v bytech, je to také tím, že naše geologické podloží obsahuje ve vyšší míře Uran a tento jako nestabilní se dále rozpadá na další prvky a jedním z nich je i právě Radon jako radioaktivní plyn bez zápachu a barvy, naprosto nezjistitelný kromě měřicích přístrojů.

Stavební normy, které jsou platné pro výstavbu toto řeší normami, které určují a přikazují opatření zbraňující mimo jiné i pronikání radonu do o domů a bytů.


Přílohy:
radonová mapa ČR, 763 kB

Objednávka zboží nebo dotaz na zboží.

Tento formulář CJ izolace, s.r.o. slouží k závazné objednávce nebo k dotazu na vybrané zboží . Do formuláře vpište veškeré požadované informace ohledně vybraného zboží s cenami které jste akceptovali nebo se na ně dotazujete a další informace o firmě nebo fyzické osobě k vystavení faktury a doručení zboží pokud se jedná již o závaznou objednávku. Postup jak správně objednat také naleznete zde.

 

Důležité je vepsat přesný název zboží, jeho rozměry (tloušťka v mm a počet m2, případně kusů podle druhu zboží). Případně cenu za dopravu pokud jste si ji u nás objednali. Veškeré ceny udávejte bez DPH. Následně vás budeme kontaktovat na zadané kontakty k projednání objednávky nebo vyřízení dotazu. Případně nás kontaktujte přímo na obchod@tepelna-izolace.cz

 

Se zaslanými daty budeme nakládat podle zákona o ochraně osobních údajů. Data nebudou poskytována dalším třetím osobám.  

Prosím vyplňte zejména prvky označené hvězdičkou jinak se odeslání objednávky nezdaří.

Obchodní podmínky pro prodej zboží naleznete zde.

 

Zasláním závazné objednávky z tohoto formuláře vyjadřujete jednoznačný souhlas s našimi obchodními podmínkami, jimiž se řídí tento obchodní vztah a jenž jsou zveřejněny zde.

Při objednávce zboží musí být použita formulace "závazná objednávka"


 
Vaše jméno * 
Jméno kontaktní osoby musí mít vztah k telefonnímu číslu, které si vyžádá náš formulář viz níže.
Jméno společnosti  
Pokud se jedná o firmu.
Vaše adresa nebo adresa vaší společnosti, PSČ u obcí okresní město.  
Fakturační adresa. Může být odlišná od adresy dodání.
Adresa pro doručení zboží,PSČ u obcí okresní město. * 
Adresa na kterou bude zboží dodáno.
Kontaktní telefon * 
Kontaktní telefon musí být zadán.
Vaše e-mailová adresa * 
E-mailová adresa musí být zadána správně, jinak budete marně očekávat naší odpověď.
 
V případě firmy.
DIČ  
V případě firmy.
Druh a jméno zboží. Tloušťka v "mm" počet "m2" počet kusů, "kg" nebo "bm" (běžných metrů) pokud to zboží umožňuje. V PŘÍPADĚ ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY UVÁDĚJTE JEDNOTKOVOU CENU POKUD BYLA NÁMI JIŽ NABÍDNUTA. Jednotlivá zboží oddělujte klávesou "ENTER" * 
V PŘÍPADĚ ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY UVÁDĚJTE JEDNOTKOVOU CENU POKUD BYLA NÁMI JIŽ NABÍDNUTA. Pro lepší přehlednost oddělujte jednotlivé zboží klávesou "enter" usnadní to naší orientaci v tomto textu.
Požadované datum dodání zboží pokud bylo sjednáno * . .
V případě že nebylo sjednáno datum, nastane tak po obdržení této závazné objednávky. Datum dodání vpište vždy, usnadní to naši nabídku i v případě dotazu. Některé zboží není skladem a my vám můžeme dát informaci kdy by bylo zboží k odběru skladem.
Objednávka dopravy  
Cena pokud byla sjednána a místo určení.
Závazná objednávka nebo dotaz na zboží? V případě zaslání "závazné objednávky" vyjadřujete jednoznačný souhlas našimi obchodními podmínkami. Tyto jsou zveřejněny u nás na www.tepelna-izolace.cz * 
Zde napište "závazná objednávka" nebo "dotaz". Zasláním závazné objednávky z tohoto formuláře souhlasíte s obchodními podmínkami, jimiž se řídí tento obchodní vztah a jenž jsou zveřejněny v této webové prezentaci.
Opište prosím číslo z obrázku: *
 
Napište prosím číslo 5:
 

* Prvky označené hvězdičkou jsou povinné