Izolace konstrukcí pasivních domů

 Datum: 22.8.2013   Kategorie: Rady a návody 

Konkrétně se tímto termínem rozumí to, že celá obálka domu musí být dokonale v případě pasivního domu až extrémně dokonale izolovaná a to co do tepelně izolační úrovně a také ohledně neprůvzdušnosti. Samozřejmostí je pak i akustická pohoda.

Ohledně obálky běžného pasivního domu je samozřejmostí, že zateplení začíná někde na 30cm a více samozřejmě v kvalitní tepelné izolaci s velmi nízkým součinitelem prostupu tepla, který musí být 0,10 – 0,15 [W/(m2.K)]. Zatím co u běžného domu se tato hodnota pohybuje podle požadované hodnoty na 0,30 [W/(m2.K)]. U střechy pasivního domu je vrstva kvalitní tepelné izolace někdy i 40cm a k tomu je potřeba přizpůsobit i konstrukce pasivního domu. U střechy je rozdíl hodnoty součinitele prostupu tepla k porovnání na hodnotě 0,08 – 0,12 [W/(m2.K)] ve srovnání s běžnou střechou zateplenou na požadovanou úroveň součinitele prostupu tepla 0,24 [W/(m2.K)]. Samozřejmě, že stejně tak dobře musí být izolována také základová část pasivní stavby, tedy podlaha, základová deska, nebo sklep, pak li že, je realizován. Podlaha na terénu musí být zateplena s hodnotou součinitele prostupu tepla 012 – 015 [W/(m2.K)], oproti hodnotě stejné stavební konstrukce u běžného domu, což je hodnota 0,45 [W/(m2.K)]. Rozdíly jsou patrné a to nejsme u oken pasivního domu, kdy je potřeba dosáhnout hodnoty součinitele prostupu tepla okny a to hodnoty 0,8 [W/(m2.K)], což běžný dům má požadovanou hodnotu 1,5 [W/(m2.K)]. Tady není co řešit, je potřeba vybrat okna s touto hodnotou součinitele prostupu tepla a dobře je namontovat. Veškeré zateplení musí být provedeno velmi kvalitně, jinak není zaručena funkce zateplení na úroveň pasivního domu. Je třeba eliminovat veškeré zbytečně prostupy izolacemi, vše kvalitně spojovat, nepřerušovat zbytečně tepelné izolace a netvořit tepelné mosty, kterými nám pak velmi uniká teplo. Dnes už běžně platí pravidlo, že se nemá šetřit na tloušťce tepelné izolace, pokud to jde, tak čím více, tím více ušetřených peněz. Sami si porovnejte celkovou cenu zateplení například u střechy, když dáte o 10cm více tloušťky tepelné izolace ve stejném materiálu, celková cena už se zase o tolik nezvedne a zateplení dosáhne zcela jiné úrovně, která vás pak potěší u vyúčtování za energie. Jako příklad uvedeme velmi kvalitní tepelnou izolaci používanou velmi často do zateplení střechy, tou je ISOVER UNIROL PROFI. Tato tepelná izolace má součinitel tepelné vodivosti 0,033 lambda (W•m-1•K-1). Pokud nakoupíme v ploše 100m2 a v tloušťce skladby 28cm tuto tepelnou izolaci zaplatíme kolem 30 tis. Kč, pokud budeme stejnou plochu zateplovat v tloušťce 38cm, pak se cena bude pohybovat kolem 40 tis. Kč a rozdíl v zateplení je nesrovnatelný. Tepelný odpor skladby 28cm je 8,48 Rmat (m2 K/W), přitom o 10 cm více nám dá tepelný odpor 11,51 Rmat (m2 K/W). Ohledně ostatních položek vše zůstává stejné, záklop zateplení, nebo omítky a stěrka s perlinkou, nebo OSB desky u dřevostaveb, to vše zůstává stejné, jen zaplatíte o něco více na tepelné izolaci.

 

 


Mýtus, že pasivní dům musí být dřevostavba, je už dávno překonaným mýtem a dnes už je běžné, že pasivní domy jsou tvořeny masivní zděnou konstrukcí, nebo prefabrikáty, které se na místě stavby montují, což bývá právě u dřevostaveb již běžným jevem. Přivážejí se již smontované stěny a příčky podle projektu stavby a ty se pak na místě jen kvalitně smontují a pospojují. Jedním z materiálů pro takové stěny a příčky jsou OSB desky. Tady se setkávají dva směry pasivního domu ohledně konstrukcí a jejich vlastností, pokud použijeme masivní zděné konstrukce, pak máme možnost akumulace tepla v těchto konstrukcích. Pokud se budeme směřovat směrem dřevostavbě pasivního domu, pak budeme potřebovat menší tloušťky stěn a také samotná stavba bude probíhat rychleji nežli u zděné pasivní stavby. Pracnost je u dřevostaveb samozřejmě také na menší úrovni. Ovšem je jasné, že platí jedno pravidlo pro oba druhy pasivních staveb, snažíme se dosáhnout co nejlepší hodnoty součinitele prostupu tepla s možností realizovat co nejmenší tloušťky konstrukce, kterou zateplujeme. Což vypadá, že si to protiřečí s tím, co je psáno výše, ale není to tak, jen to znamená, že potřebujeme dosáhnout určité požadované hodnoty součinitele prostupu tepla pro pasivní domy, stavby, ale samozřejmě s co nejmenší tloušťkou konstrukcí, čehož dosáhneme tehdy, když budeme používat kvalitní tepelné izolace s nejlepším, nejmenším součinitelem tepelné vodivosti. Například u zděných staveb se tohoto dosáhne tak, že se použije menší tloušťka zdiva a větší tloušťka zateplení s kvalitní lambdou, samozřejmě kombinace kvalitního zdiva s kvalitní izolací nabízí výsledek dosažení požadovaných hodnot zateplení. Je třeba si uvědomit, že takový postup stavění ušetří také dost peněz. Je to tím, že se ušetří za zdivo, které je poměrně drahé a tenčí konstrukce stěny ušetří zastavěné metry čtverečné plochy. Tento návod nás samozřejmě posílá směrem k zdícím prvkům z keramiky, anebo pórobetonu. Obecné základní pravidlo je, že tloušťka těchto zdících prvků by u pasivní stavby neměla být přes hodnotou 30cm. Pokud bude zdivo silnější, tak samozřejmě pasivní dům také postavíte, ale výsledná tloušťka obvodové stěny by byla příliš velká, což je zbytečné a také cenově neefektivní.

 

Příkladem je fakt, že se staví i pasivní domy lité z betonu o tloušťce 20cm s následným zateplením a celková tloušťka stěny včetně zateplení nepřesahuje 50cm s tím, že je dosaženo požadovaných hodnot ohledně součinitele prostupu tepla u pasivních staveb. Přitom se nevylučuje použít stále nejvíce používané tepelné izolace, což je minerální vlnapolystyren EPS.

 
Toto jsou základní pravidla při realizaci pasivní stavby, pokud tyto pravidla budete dodržovat, pak ušetříte spoustu finančních prostředků a to nejen při stavbě, ale i následném užívání pasivního domu.


Související články

Realizace kontaktního zateplení

Pokud poptáváte realizaci kontaktního zateplení, vyplňte prosím tento formulář, značně se tím urychlí prvotní návrh a nacenění vaší realizace kontaktního zateplení. Dalším krokem je pak naše osobní návštěva u vás a prohlídka objektu, konzultace před samotnou realizací.


 
Vaše jméno * 
Telefon * 
E-mail * 
Adresa realizace zateplení * 
PSČ * 
Poštovní směrovací číslo
Kolik m2 se bude zateplovat? * 
Jedná se o odhad, pokud neznáte přesné hodnoty, zadejte odhad.
Materiál obvodových zdí? *  Plná cihla
 Dutá cihla (Porotherm)
 Tvárnice (Ytong / Qpor)
 Škvárové tvárnice
 Beton
 Dřevo
 Kámen
 Jiný materiál (napište do poznámky)
Napište materiál převažující v obvodových zdech, je možno vybrat i více druhů.
Tloušťka obvodové zdi domu *  70 cm
 60 cm
 44 cm
 36 cm
 30 cm
 24 cm
 15 cm
 Jiná tloušťka (napište do poznámky)
Vyberte převažující tloušťku obvodové zdi, můžete vybrat i více možností.
Kolik pater má váš dům? *  Přízemní
 1 patrový
 2 patrový
 3 patrový
 Více patrový (uveďte do poznámky počet)
Informace je důležitá ohledně lešení.
Jakou tepelnou izolaci chcete? *  Fasádní polystyren EPS 70 F
 Fasádní polystyren EPS 100 F
 Styrotherm Plus 70 (šedivý polystyren)
 Fasádní vata ISOVER TF
 Fasádní vata Isover NF 333 (lamely)
 Fasádní vata Nobasil FKD
 Fasádní vata Nobasil FKL (lamely)
 Fasádní vata Frontrock MAX E
 Fasádní vata FASROCK
 Fasádní vata FASROCK L (lamely)
 Chci jinou tepelnou izolaci (napište do poznámky)
Vyberte druh tepelné izolace jenž hodláte použít na kontaktní zateplení.
Jakou tloušťku tepelné izolace chcete? * 
Jedná se o orientační tloušťku, ne všechny tepelné izolace nabízejí uvedené tloušťky.
Obvod domu ohledně zateplení soklové části a zakládacích lišt LOS. * 
Tepelná izolace na soklovou část? *  Perimetr SD (tvrzený polystyren)
 Extrudovaný polystyren
 Sokl nebudu zateplovat (mám ho řešený jinak)
Tloušťka tepelné izolace na sokl? * 
Armovací tkanina, perlinka (gramáž/m2) *  145g/m2
 165g/m2
 185g/m2
 Nechám to na vás
Hodnota ovlivňuje pevnost armovací tkaniny
Lišty rohové Hliník nebo Plast? Množství (bm) *  Lišta kašírovaná PVC
 Lišta kašírovaná ALU
 cca 25 bm
 cca 30 bm
 cca 35 bm
 cca 40 bm
 cca 50 bm
 cca 55 bm
 cca 60 bm
 cca 70 bm
 cca 80 bm
 cca 100 bm
 Jiná hodnota běžných metrů (zadejte do poznámky)
Vyberte druh ochranné rohové loišty a množství běžných metrů, kolem oken, dveří a rohů objektu.
Omítka druh? * 
Vyberte jakou chcete omítku (materiál).
Datum realizace? * . .
Kdy byste chtěli započít s realizací?
Poznámky  
Sem napište vše co chcete, na co jsme se neptali a co považujte za důležité.
Opište prosím číslo z obrázku: *
 
Napište prosím číslo 5:
 

* Prvky označené hvězdičkou jsou povinné