Ideální skladba izolace mezi krokvemi.

 Datum: 9.11.2007   Kategorie: Rady a návody 

Pokud jsou krokve výšky 160mm (nejběžnější výška krokví) pak je možno vložit mezi krokve 160mm izolace Airrock LD. Součinitel tepelné vodivosti je 0 ,037 W/m.K a pod krokve do laťového nebo plechového roštu pro SDK systém (pro sádrokarton) ještě 50 mm Airrock LD. To je na hranici minimálních tepelně izolačních vlastností podle platné normy pro zateplování budov. Ideálně zateplená šikmá střecha je tloušťkou izolace 300mm ze stejného materiálu což říkají odborníci ze stavebnictví a jejich zkušenosti. Tyto informace se dají také vyčíst z odborných tiskovin ohledně stavebnictví se specializací na zateplení mezi krokvemi u šikmých střech. Lepších hodnot lze dosáhnout pomocí izolačních desek Airrock ND lepší tepelný odpor. Pro izolaci mezi krokvemi můžete také použít izolaci skelná vata role v kombinaci s deskami Airrock LD nebo Airrock ND. Nejlépe mezi krokve vložit role tl. 160mm nebo desky Airrock LD tl. 160mm a na ně pak aplikovat do roštů zmíněné Airrocky v tl. 50mm. Pak teprve aplikovat SDK systém. Takto je ideálně zateplená šikmá střecha s izolací mezi krokvemi.

 

Obrázek ukazuje systém vkládání tepelné izolace mezi krokve a zamezení další vrstvou izolace ke vzniku tepelných mostů, které by byly na krokvích.