Hydroizolace spodních staveb - jak na to

 Datum: 17.3.2016   Kategorie: Rady a návody 

Hydroizolace spodní stavby je velmi důležitým krokem při realizaci jakékoliv stavby, která je takto řešena. Špatně provedená hydroizolace spodní stavby domu přináší velmi velké potíže a dopady jak na kvalitu bydlení, ale i na vaší peněženku.

Hydroizolace spodních staveb bývá v našich končinách stále nejvíce prováděna pomocí modifikovaných asfaltových pásů. Tyto modifikované asfaltové pásy bývají používány při realizacích spodních staveb nejen jako izolace proti vlhkosti a případně proti tlakové vodě, ale také jako izolace proti radonu. Samozřejmě záleží na dalších parametrech asfaltového pásu a skladbě jeho vrstev.

 

 

Tyto modifikované asfaltové pásy nebývají používány jen u spodních staveb podsklepených budov, ale také u nepodsklepených, což jsou v dnešní moderní době nejčastěji bungalovy. Nejrychlejší a nejjednodušší stavby jsou jednopodlažní stavby, nenáročné jak na provedení, tak i na finance. Ale vždy je třeba dodržovat pravidla i u nenáročných, jednoduchých staveb typu bungalov.

 

Modifikované asfaltové pásy se při použití jako hydroizolační pásy pro izolaci spodních staveb aplikují pomocí natavením z plynového hořáku. Pásy se pokládají na betonový či železobetonový podklad, konstrukce stavby. Povrch této aplikační plochy musí být při aplikaci asfaltových modifikovaných pásů suchý, čistý a bez výstupků, které by mohli pás perforovat a tak znemožnit jeho hlavní funkci.

 

A jak se přesně pokládka, aplikace modifikovaných asfaltových pásů provádí?

Nejprve se nanese na podkladní plochu válečkem asfaltová penetrace. Tento penetrační nátěr musí být řádně zaschlý před dalším krokem. Na povrchu zaschlého penetračního nátěru nesmí být před další prací žádná voda ani vlhkost. Někdy se toho nelze vyvarovat a tak se voda opatrně odstraní a povrch se v případě nepřízně počasí vysuší pomocí plynového hořáku.

 

 

Nejprve roli asfaltového pásu rozvineme a umístíme na místo, kde ji hodláme následně natavením aplikovat, zkontrolujeme potřebné přesahy jednotlivých pásů a pás perfektně srovnáme. Přesahy jsou stanovené na minimálně 10 cm šíře. V případě hydroizolace tlakové vody či izolace proti radonu musí být šíře příčného přesahu role minimálně 15 cm. Na ploše nesmí po natavení zůstat vlny a bubliny. Pak opět roli svineme a začneme natavovat při postupném opětném rozvinování asfaltového pásu.

 

Pokud máme napenetrovanou plochu, která je suchá a zbavená veškerých nečistot a částic, tak můžeme započít s aplikací modifikovaných asfaltových pásů. Jak již bylo zmíněno výše, se asfaltové pásy aplikují natavením, pomocí plynového hořáku. Povrch se tím roztaví a perfektně přilne k napenetrovanému povrchu betonového podloží.

 

 

V místech, kde vodorovná plocha spodní stavby přechází do svislé a také v místě dilatací konstrukce je třeba tato místa vyztužit dalšími asfaltovými pásy pro zpevnění těchto inkriminovaných míst. V místech, kde jsou dilatace, je třeba vytvořit dostatečný, kompenzační prostor, aby asfaltový pás při pohybech dilatací nepraskl, nepřetrhl se. Stejně tak je třeba vyztužit vnější rohy a vnitřní kouty pomocí správně aplikovaných částí modifikovaných, asfaltových pásů.

 

V místech kde se aplikuje asfaltový pás svisle, tedy na šikmých a svislých plochách je třeba hydroizolaci mechanicky kotvit k podkladu, aby perfektně držela na podkladu. Dále je třeba na těchto svislých plochách aplikovat modifikovaný, asfaltový pás odspoda nahoru a tím vytlačit přebytečnou, roztavenou asfaltovou hmotu. Pokud máme správně v celé ploše asfaltový pás nataven, musí se nám část nataveného asfaltu vytlačovat před rozvíjenou rolí.

 

Konec pásu vždy pomocí špachtle či válečku přitlačte tak, aby byl správně a celoplošně přilepen. Tímto dosáhneme kvalitně přilepeného asfaltového pásu s hydroizolační vlastností. Aplikovaný modifikovaný asfaltový pás chraňte vhodným způsobem proti perforaci. U svislých míst se toto provádí pomocí geotextilií, nebo se před přihrnutím místo ochrání přizdívkou a mezi přizdívkou a asfaltovým pásem lze aplikovat extrudovaný polystyren jako tepelnou izolaci spodní stavby. Pak teprve lze bezpečně přihrnout terén a tím ukončit řešení hydroizolace a zateplení spodní stavby.

 

 

Obecně je stanoveno, že pro hydroizolaci spodní stavby bývají používány modifikované asfaltové pásy s minerálním posypem a tyto bývají aplikovány ve dvou vrstvách. Je třeba v případě více vrstev tyto aplikovat tak, aby přesahy pásů nad sebou nebyly ve stejném místě. Pokud je třeba skrze hydroizolaci vést potrubí, nebo provádět podobné prostupy. Je důležité použít správné komponenty pro hydroizolace kolem těchto prostupů. Provést správné utěsnění průchodek kolem prostupů. Například je vhodné použití průchodek se svíravými spoji.

 

Závěrem, provádějte neustálou kontrolu stavu hydroizolace během prací a to hlavně z pohledu kvality natavení a přesahů spojů. Dále, velmi dobře chraňte modifikované asfaltové pásy proti mechanickému poškození.

 

Autor článku: Pavel Hanzelín
Zdroj informací a obrázky: KVK Parabit


Objednávka zboží nebo dotaz na zboží.

Tento formulář CJ izolace, s.r.o. slouží k závazné objednávce nebo k dotazu na vybrané zboží . Do formuláře vpište veškeré požadované informace ohledně vybraného zboží s cenami které jste akceptovali nebo se na ně dotazujete a další informace o firmě nebo fyzické osobě k vystavení faktury a doručení zboží pokud se jedná již o závaznou objednávku. Postup jak správně objednat také naleznete zde.

 

Důležité je vepsat přesný název zboží, jeho rozměry (tloušťka v mm a počet m2, případně kusů podle druhu zboží). Případně cenu za dopravu pokud jste si ji u nás objednali. Veškeré ceny udávejte bez DPH. Následně vás budeme kontaktovat na zadané kontakty k projednání objednávky nebo vyřízení dotazu. Případně nás kontaktujte přímo na obchod@tepelna-izolace.cz

 

Se zaslanými daty budeme nakládat podle zákona o ochraně osobních údajů. Data nebudou poskytována dalším třetím osobám.  

Prosím vyplňte zejména prvky označené hvězdičkou jinak se odeslání objednávky nezdaří.

Obchodní podmínky pro prodej zboží naleznete zde.

 

Zasláním závazné objednávky z tohoto formuláře vyjadřujete jednoznačný souhlas s našimi obchodními podmínkami, jimiž se řídí tento obchodní vztah a jenž jsou zveřejněny zde.

Při objednávce zboží musí být použita formulace "závazná objednávka"


 
Vaše jméno * 
Jméno kontaktní osoby musí mít vztah k telefonnímu číslu, které si vyžádá náš formulář viz níže.
Jméno společnosti  
Pokud se jedná o firmu.
Vaše adresa nebo adresa vaší společnosti, PSČ u obcí okresní město.  
Fakturační adresa. Může být odlišná od adresy dodání.
Adresa pro doručení zboží,PSČ u obcí okresní město. * 
Adresa na kterou bude zboží dodáno.
Kontaktní telefon * 
Kontaktní telefon musí být zadán.
Vaše e-mailová adresa * 
E-mailová adresa musí být zadána správně, jinak budete marně očekávat naší odpověď.
 
V případě firmy.
DIČ  
V případě firmy.
Druh a jméno zboží. Tloušťka v "mm" počet "m2" počet kusů, "kg" nebo "bm" (běžných metrů) pokud to zboží umožňuje. V PŘÍPADĚ ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY UVÁDĚJTE JEDNOTKOVOU CENU POKUD BYLA NÁMI JIŽ NABÍDNUTA. Jednotlivá zboží oddělujte klávesou "ENTER" * 
V PŘÍPADĚ ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY UVÁDĚJTE JEDNOTKOVOU CENU POKUD BYLA NÁMI JIŽ NABÍDNUTA. Pro lepší přehlednost oddělujte jednotlivé zboží klávesou "enter" usnadní to naší orientaci v tomto textu.
Požadované datum dodání zboží pokud bylo sjednáno * . .
V případě že nebylo sjednáno datum, nastane tak po obdržení této závazné objednávky. Datum dodání vpište vždy, usnadní to naši nabídku i v případě dotazu. Některé zboží není skladem a my vám můžeme dát informaci kdy by bylo zboží k odběru skladem.
Objednávka dopravy  
Cena pokud byla sjednána a místo určení.
Závazná objednávka nebo dotaz na zboží? V případě zaslání "závazné objednávky" vyjadřujete jednoznačný souhlas našimi obchodními podmínkami. Tyto jsou zveřejněny u nás na www.tepelna-izolace.cz * 
Zde napište "závazná objednávka" nebo "dotaz". Zasláním závazné objednávky z tohoto formuláře souhlasíte s obchodními podmínkami, jimiž se řídí tento obchodní vztah a jenž jsou zveřejněny v této webové prezentaci.
Opište prosím číslo z obrázku: *
 
Napište prosím číslo 2:
 

* Prvky označené hvězdičkou jsou povinné