Energetický štítek budovy...

 Datum: 27.11.2008   Kategorie: Zajímavosti 

Od začátku roku 2006 vešla v platnost směrnice evropské unie, která umožňuje zákazníkovy žádat od dodavatele stavby, nebo prodejce domu vystavení energetiského štítku. Součástí energetického štítku je také protokol. Energetický štítek je v podstatě jakýsi certifikát energetické náročnosti domu k němuž byl vystaven. Jedná se o to, že tento štítek spolu s protokolem zaručuje splnění požadavků budovy na požadavky tepelné technické normy ČSN 73 0540-2. Jedná se o to jak je dům zateplen a o jaké zateplení a jak kvalitně provedené zateplení, tepelnou izolaci se jedná.

Jedná se o tzv stupeň tepelné náročnosti budovy ve zkratce STN.

S touto zkratkou se budeme ve stavebnictví čím dál tím více setkávat, stejně tak s výše uvedenou normou.

Pro zvětšení náhledu klikněte na obrázek.

 

V podstatě se jedná o obdobu energetických štítků, ketré se dají nalézt na ledničkách, pračkách a dalších obdobných produktech. Tyto nám dávají kromě jiných informací vědět kolik spotřebuje přístroj energie za rok a do jaké energetické třídy je zařazen. U budovy je tímto štítkem dáno jak je budova energeticky úsporná = jak dobře je budova zajištěná tepelnou iziolací proti únikům tepla, do tohoto spadá také kvalita oken a ostatních stavebních složek domu.