Ekologická nezávadnost polystyrenu.

 Datum: 6.3.2008   Kategorie: Zajímavosti 

Ekologická nezávadnost pěnového polystyrenu, pouze podložená fakta.


Styren a pentan, látky ze kterých se pěnový polystyren skládá. Jedná se o látky, které se často vyskytují v přírodě, přičemž styren se nachází v mnoha potravinách. Pentan se v přírodě vyskytuje ve značném množství například v zažívacích systémech zvířat kde se procesem trávení vytváří. Také se vytváří při rozkladu rostlinného materiálu působením různých mikroorganismů v přírodě. Tyto látky se pro průmyslové využití vyrábějí z rostlinného produktu všem nám známým a to z ropy.

 

Pěnový polystyren neobsahuje látky škodící ozónové vrstvě naší planety, které často označujeme jako freony. Dále z obsahu a součástí pěnového polystyrenu vyplývá, že pěnový polystyren není lidskému zdraví škodlivý!

 

TIJC