Dřevostavby a OSB desky

 Datum: 16.6.2015   Kategorie: Rady a návody 

Při stavbě dřevostavby bývají velmi často použity OSB desky, je to tím, že mají správné vlastnosti pro opláštění stěn dřevostavby.  

Trh nabízí několik druhů OSB desek, ale vesměs se jedná o desky třívrstvé složené z různých třísek. O OSB deskách a jak a z čeho se vyrábí, jsme si už napsali v jiném našem článku o využití těchto důmyslně vymyšlených stavebních desek se širokým spektrem použití.

 

Základem každé OSB desky jsou vrstvy, kdy ta horní pohledová bývá s orientací třísek v podélném, delším směru desky. Ta prostřední pak bývá tvořena s kolmou orientací třísek vůči horní vrstvě desky. Z tohoto plyne i název této stavební desky na bázi dřeva OSB v angličtině znamená “oriented stand board", překlad je pak ve smyslu těchto desek: deska se vzájemně různě orientovanými vrstvami dřevěných třísek.

 

Základní členění OSB desek je pak na typ s rovnou hranou a s hranou osazenou perem a drážkou a to je ten správný typ pro tvorbu stěn dřevostavby. Desky s perem a drážkou dokáží nahradit parobrzdu a jsou vhodné pro tvorbu difúzně otevřené konstrukce dřevostavby jako opláštění stěn z venkovní strany. Při montáži se desky ve spojích vyplňují lepidlem na dřevo. Svislé spáry při montáži nesmí být tvořeny nad sebou, ale desky se musejí instalovat s přesahem o jedno pole, tedy s minimálním přesahem 625 mm, což je šířka desky a spáry pak tvoří tvar písmene “T”. Samotná délka desky OSB, která je zpravidla oněch 2500 mm je takto vyráběna s úmyslem překrýt v konstrukci stěny čtyři pole, která jsou vzdálena většinou 625 mm v osové vzdálenosti.

 

Veškeré spoje mezi deskami je třeba přelepovat parotěsnou páskou a to i v místě, kde se desky setkávají ve smyslu stěna a podlaha, nebo stěna a strop, anebo šikmina. Stejně tak je to s případnými prostupy v OSB deskách. Jinak bychom nedosáhli správného parobrzdného efektu.

 

Další rozlišení je v tloušťkách OSB desek, kdy trh nabízí desky od 12 mm až do 25 mm tloušťky. Pro opláštění stěn dřevostavby bývají nejčastěji používány desky od 12 až 15 mm tloušťky.

 

Pak je tady formát desky OSB, který je standardně nabízen v rozměrech 2500 x 625 mm a 2500 x 1250 mm. Většinou ty užší desky jsou osazeny perem a drážkou (PD). Pak záleží na čísle před touto zkratkou 4PD jsou perem a drážkou osazeny všechny strany a 2PD jen dvě, většinou podélné, delší strany. Poslední rozlišení je jestli se jedná o desky do interiéru, nebo exteriéru, které jsou impregnované do vlhka.

 

Samotná přítomnost OSB desky při tvorbě stěn dřevostaveb nabízí zpevnění konstrukce stěny, která je vyrobena nejčastěji z dřevěných hranolů. Jakmile se deska použije jako opláštění konstrukce stěny vyrobené z hranolů, dojde k jejímu “zavětrování”, tedy zpevnění konstrukce stěny a jako další funkce je tady záklop a ochrana tepelné izolace vložené do nitra konstrukce stěny dřevostavby. Jako tepelná izolace bývá nejčastěji při tvorbě stěn dřevostavby použita minerální izolace.

 

Desky bývají k hranolům připevněny pomocí hřebíků, nebo speciálních spon k tomuto určených. Pro venkovní opláštění je také možné použít OSB desky s rovnou hranou a vše se provádí tak, aby byly spoje mezi deskami na stojném hranolu a dosahovali přes celé pole konstrukce. Desky montujeme tak, že je stavíme od spodního vodorovného hranolu dřevěné konstrukce až k hornímu hranolu konstrukce.

 

Jako doporučení mohu uvést, že pro desky o tloušťce 12 mm v případě použití nastřelovacích spon bývá doporučeno užít spony o délce 45 mm a nastřelovat je minimálně 20 mm od kraje OSB desky a v obvodu je nastřelovat v maximálním rozestupu 75 mm od sebe. V ploše desky pak spony umisťujte maximálně do 150 mm.

 

Pokud budete natloukat klasické hřebíky, tak je jednoduché pravidlo, používají se hřebíky s dvojnásobkem délky nežli je tloušťka desky OSB. Ovšem u té nejtenčí 12 mm by to byly hřebíky o délce 30 mm a to je málo, začíná se v tomto případě od minimální délky hřebíku 50 mm. Používají se speciální hřebíky do nastřelovacích pistolí, které mají spirálovitý tvar těla, jsou to kotevní hřebíky. Od kraje se hřebíky nastřelují minimálně 10 mm a po obvodě desky OSB se umisťují ve vzdálenosti po 100 až 200 mm. V ploše desky je to pak po 200 až 300 mm. V případě použití desky OSB s rovnou hranou musíte dodržovat dilatační spáru a to minimálně 3 mm silnou.

 

Ještě jedno doporučení, pokud budete rozvádět stěnami sítě, elektřinu a podobné ostatní sítě, raději vytvořte pro toto vedení předstěnu, třeba zase z OSB desek, nebo desek SDK, to je na vás. Ano, je to zmenšení vnitřního prostoru, ale ne o tolik a máte jistotu, že při rozvodu, instalaci sítí a kotevních prvků pro doplňky interiéru nenarušíte parobrzdnou vrstvu. V případě, že nemůžete tuto předstěnu vytvořit, nemáte na ní prostor, či finance na její realizaci, tak použijte alespoň speciální komponenty pro utěsnění. Jedná se o speciální těsnící manžety, určené k utěsnění otvorů vytvořených v OSB deskách.

 

Pokud chcete mít jistotu, že vše funguje jak má, nechte si provést speciální test vzduchotěsnosti stavby. Jedná se o Blower door test, který odhalí pomocí zjednodušeně řečeno nafouknutí objektu, jeho interiéru veškeré netěsnosti v obálce domu.

 

Autor článku: Pavel Hanzelín


Objednávka zboží nebo dotaz na zboží.

Tento formulář CJ izolace, s.r.o. slouží k závazné objednávce nebo k dotazu na vybrané zboží . Do formuláře vpište veškeré požadované informace ohledně vybraného zboží s cenami které jste akceptovali nebo se na ně dotazujete a další informace o firmě nebo fyzické osobě k vystavení faktury a doručení zboží pokud se jedná již o závaznou objednávku. Postup jak správně objednat také naleznete zde.

 

Důležité je vepsat přesný název zboží, jeho rozměry (tloušťka v mm a počet m2, případně kusů podle druhu zboží). Případně cenu za dopravu pokud jste si ji u nás objednali. Veškeré ceny udávejte bez DPH. Následně vás budeme kontaktovat na zadané kontakty k projednání objednávky nebo vyřízení dotazu. Případně nás kontaktujte přímo na obchod@tepelna-izolace.cz

 

Se zaslanými daty budeme nakládat podle zákona o ochraně osobních údajů. Data nebudou poskytována dalším třetím osobám.  

Prosím vyplňte zejména prvky označené hvězdičkou jinak se odeslání objednávky nezdaří.

Obchodní podmínky pro prodej zboží naleznete zde.

 

Zasláním závazné objednávky z tohoto formuláře vyjadřujete jednoznačný souhlas s našimi obchodními podmínkami, jimiž se řídí tento obchodní vztah a jenž jsou zveřejněny zde.

Při objednávce zboží musí být použita formulace "závazná objednávka"


 
Vaše jméno * 
Jméno kontaktní osoby musí mít vztah k telefonnímu číslu, které si vyžádá náš formulář viz níže.
Jméno společnosti  
Pokud se jedná o firmu.
Vaše adresa nebo adresa vaší společnosti, PSČ u obcí okresní město.  
Fakturační adresa. Může být odlišná od adresy dodání.
Adresa pro doručení zboží,PSČ u obcí okresní město. * 
Adresa na kterou bude zboží dodáno.
Kontaktní telefon * 
Kontaktní telefon musí být zadán.
Vaše e-mailová adresa * 
E-mailová adresa musí být zadána správně, jinak budete marně očekávat naší odpověď.
 
V případě firmy.
DIČ  
V případě firmy.
Druh a jméno zboží. Tloušťka v "mm" počet "m2" počet kusů, "kg" nebo "bm" (běžných metrů) pokud to zboží umožňuje. V PŘÍPADĚ ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY UVÁDĚJTE JEDNOTKOVOU CENU POKUD BYLA NÁMI JIŽ NABÍDNUTA. Jednotlivá zboží oddělujte klávesou "ENTER" * 
V PŘÍPADĚ ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY UVÁDĚJTE JEDNOTKOVOU CENU POKUD BYLA NÁMI JIŽ NABÍDNUTA. Pro lepší přehlednost oddělujte jednotlivé zboží klávesou "enter" usnadní to naší orientaci v tomto textu.
Požadované datum dodání zboží pokud bylo sjednáno * . .
V případě že nebylo sjednáno datum, nastane tak po obdržení této závazné objednávky. Datum dodání vpište vždy, usnadní to naši nabídku i v případě dotazu. Některé zboží není skladem a my vám můžeme dát informaci kdy by bylo zboží k odběru skladem.
Objednávka dopravy  
Cena pokud byla sjednána a místo určení.
Závazná objednávka nebo dotaz na zboží? V případě zaslání "závazné objednávky" vyjadřujete jednoznačný souhlas našimi obchodními podmínkami. Tyto jsou zveřejněny u nás na www.tepelna-izolace.cz * 
Zde napište "závazná objednávka" nebo "dotaz". Zasláním závazné objednávky z tohoto formuláře souhlasíte s obchodními podmínkami, jimiž se řídí tento obchodní vztah a jenž jsou zveřejněny v této webové prezentaci.
Opište prosím číslo z obrázku: *
 
Napište prosím číslo 2:
 

* Prvky označené hvězdičkou jsou povinné