Úvod: Tepelná izolace > Katalog > Dehtochema

Dehtochema

výrobceZobrazit zboží s náhledem, krátkým popisem a obrázkemZobrazit zboží s náhledem, krátkým popisem a obrázkem

KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., závod 3 DEHTOCHEMA ve Svobodě nad Úpou, patří mezi nejprogresivnější provozy v rozvoji výrobků asfaltových hydroizolačních pásů.

 
Jako první v republice a druhá v Evropě přišla na trh s výrobky ze skelné rohože (Bitagit) a skelné tkaniny (Sklobit). Její výrobky se pro svou vysokou kvalitu používaly pro speciální stavby sledované státem (metro, jaderné elektrárny, vojenské stavby, aj.)

V letech 1992-93 se provedla zásadní rekonstrukce výrobního zařízení k rozšíření sortimentu o SBS a APP modifikované a speciální pásy. V posledním období uplatňuje Dehtochema své výrobky ve stále větší míře i na zahraniční trhy.

 

Náš závod se hlásí k tradici a k odpovědnosti při rozvíjení systému managmentu jakosti a k neustálému zlepšování jeho efektivnosti. Organizace si plně uvědomuje, jak důležité je plnit požadavky zákazníků, zákonné požadavky a požadavky předpisů. Našim nejdůležitějším záměrem je vyrábět výrobky v předepsané kvalitě, v dostatečném množství, se zpětnou vazbou na požadavky zákazníka. Zajišťovat technický, technologický a výrobkový rozvoj tak, aby Dehtochema ve Svobodě nad Úpou patřila stále k nejpřednějším výrobcům asfaltových hydroizolačních pásů.

CERTIFIKÁTY VÝROBCE (odkaz)