Co musí splňovat tepelná izolace?

 Datum: 21.6.2009   Kategorie: Rady a návody 

Tepelná izolace jako izolační materiál již ve svém názvu má izolovat a to jak proti zimě, tak i proti teplu. Co má odizolovat? Má vlastně odizolovat vámi zvolené prostředí proti vnějším vlivům teplotních rozdílů, tedy jak už bylo napsáno zimě a teplu. Pokud je vně objektu podstatně nižší teplotní rozdíl, chrání tepelná izolace vnitřek objektu proti pronikání chladu dovnitř objektu a tím šetří vaše náklady na vytápění objektu.

 

V létě je to naopak, poslání tepelné izolace je sice stejné, ale v létě vás tepelná izolace chrání proti vyššímu teplotnímu rozdílu, který nesmí pustit do vnitřního prostoru objektu, tím zvyšuje vaší pohodu bydlení a šetří energie v létě pak případnou elektrickou energii potřebnou pro klimatizaci, pokud je v objektu ke chlazení vnitřního prostředí používána, tím se také ušetří poměrně dost finančních propstředků vynaložených na pohodu bydlení.

 

Toliko základní všeobecný pojem k čemu slouží tepelná izolace v případě bydlení, tedy při využití objektů obytných a také komerčních.

 

Kvalitně použitá tepelná izolace splňuje tyto základní vlastnosti:

  1. Tepelná izolace musí být celistvá a to ve vámi zvolené tloušťce a vrstvě a ve všech svých záhybech a detailech. Tedy pokud budeme hovořit o tloušťce použité izolace ve svém domě, hovořte o minimální tloušťce, kterou jste ve vrstvě vytvořili. Znamená to, že pokud jste řešili například v šikmé střeše celkovou skladbu 28 cm a v technicky problémových místech jste dodrželi místy jen 20 cm nebo i méně, degradujete tím vaší zvolenou tloušťku na tuto nejmenší tloušťku, protože tímto místem se vám do objektu bude dostávat zima v létě pak vedro, odhalí to pak snadno termokamera.
  2. Tepelná izolace musí mít tloušťku takovou, aby teplota rosného bodu nastala v izolaci a nikoliv v nosné konstrukci, jinak tím konstrukce bude narušena a později poškozena.
  3. Tepelná izolace musí mít tloušťku takovou, abychom celkovou spotřebu na vytápění objektu ponížili na maximální spotřebu a to 1000 kWh na osobu a rok, pokud se spotřeba poníží na 300 kWh na osobu a rok těchto hodnot bývá docíleno pokud je do obkětu nainstalován systém řízeného větrání, často bývý montován do nízkoenergetiských a pasivních domů.
  4. Při součtu základní energetické spotřeby a dále energetické spotřeby na recyklaci musí být spotřeba nižší než energie uspořená.
Náklady vynaložené na správně provedenou a vybranou tepelnou izolaci mají návratnost cca do jednoho maximálně jeden a půl roku.