Co je vlastně prostorová akustika?

 Datum: 9.1.2015   Kategorie: Zajímavosti 

Prostorová akustika má velký vliv na pohodu bydlení. Pokud není stavba řešena akusticky, může to znamenat velký problém. 

Prostorová akustika řeší hluk šířící se prostorem, nikoliv konstrukcemi, jak si velmi často uživatelé objektů myslí. Proto je potřeba postavit do cesty prostorovému hluku překážky, které ho minimálně zbrzdí, když ne zcela zastaví. Je však poměrně důležité, jaké materiály jsou použity pro snižování šíření prostorového hluku. Tady narážíme na fakt, že snižování prostorového hluku napomáhá použití materiálů, které mají výbornou zvukovou pohltivost. A které materiály to jsou? Jak je poznáme?

 

Když se prostorem šíří hluk a narazí na překážku, dveře, stěna, nábytek atd. Tak se stane to, že část tohoto zvuku je pohlcena materiálem (překážkou) a další část se někam odrazí. Část zvuku, která vstoupila do tělesa, překážky se v něm šíří dál a někam se může dostat, proto je důležité z jakého materiálu, jak zvukově pohltivého je překážka, kterou jsme do cesty prostorového hluku postavili.

 

 

Výsledkem je index akustické pohltivosti, což je vlastně poměr mezi pohltivostí materiálu překážky a prostorového hluku, který se odrazil od překážky a šíří se prostorem dál. Jaký je tento index závisí na vlastnostech materiálu překážky. Stavební akustika vnímá prostorový hluk jako negativní faktor, který znehodnocuje úroveň bydlení.

 

Proto se stavební akustika zajímá o chování prostorového hluku zejména v uzavřených interiérových prostorech. Základním směrem je snaha ponížit šíření se prostorového hluku v interiéru a to zejména mezi dvěma stavebně oddělenými prostory. Je tedy důležitá hodnota známá u stavebních materiálů jako neprůzvučnost. Je však zároveň třeba zajistit dobrou poslouchatelnost v interiéru, akustiku. Prostě abyste si vzájemně doma dobře rozuměli, když si pustíte rádio, hudbu, tak abyste ji dobře vnímali a rozuměli jí.

 

V návaznosti na kvalitu vašeho sluchu je třeba zajistit velmi dobrou akustiku, jinak byste i to co chcete dobře slyšet, vnímali jako prostorový hluk. V podstatě vše co se mění na nesrozumitelný prostorový hluk je takto označováno a to i v případě, že se jedná o vynucený zvuk. Pokud tedy musíte zvyšovat hlasitost hudby vynuceně v interiéru, je to proto, že špatně vnímáte jinak dost nahlas puštěnou hudbu. Toliko jen na vysvětlenou jak to vlastně s prostorovou akustikou je.

 

Ohledně pohlcování nadměrného hluku je nutné použít mezi dvěma stavebně oddělenými prostory pohltivé izolační akustické materiály, které pohltí prostorový hluk, který se neodrazil ve vedlejší místnosti, ale snaží se prostoupit skrze příčku.Tady nastupuje akustická minerální izolace, nebo podobné materiály, které mají za úkol svou ideální strukturou tento prostupující hluk pohltit.

 

Hodně důležité jsou i materiály, které se nacházejí v interiéru volně ložené, jako je nábytek a předměty, které nejen že lámou zvuk, které se od nich odráží, ale v případě, že mají schopnosti prostorový hluk pohlcovat, je pohlcují. Asi každý z nás ví takové ty základní materiály, například velmi dobře pohlcuje prostorový hluk již zmíněná minerální vata s velkou objemovou hmotností.

 

Mezi takové běžně používané materiály a celé systémy, které ponižují prostorový hluk, jeho šíření patří akustické minerální podhledy, které se užívají například ve velkokapacitních společných kancelářích (Openspace), kde je mnoho lidí v jednom prostoru a navzájem se ruší. Tady nastupují i akustické paravany a obklady stěn, které prostorový hluk úspěšně pohlcují a nemalou mírou tak přispívají k příjemnému pracovnímu prostředí.

 

V domácím prostředí se pak používají minerální akustické vaty, které se vkládají do dělicích příček, dále akustické předstěny, které se používají také při rekonstrukcích dříve postavených domů, kdy se akustika prakticky neřešila vůbec. Stejně tak je to i s podhledy, stropy, kde se taky vkládá akustická vata, která má schopnost pohlcovat vzduchem se šířící hluk.


Prostorová akustika byla a je faktorem ovlivňující lidské chování a dopad hluku na lidský organismus je znám. Proto je třeba dokonale vyřešit akustiku vašeho domu, místa kde bydlíte a odpočíváte.


Objednávka zboží nebo dotaz na zboží.

Tento formulář CJ izolace, s.r.o. slouží k závazné objednávce nebo k dotazu na vybrané zboží . Do formuláře vpište veškeré požadované informace ohledně vybraného zboží s cenami které jste akceptovali nebo se na ně dotazujete a další informace o firmě nebo fyzické osobě k vystavení faktury a doručení zboží pokud se jedná již o závaznou objednávku. Postup jak správně objednat také naleznete zde.

 

Důležité je vepsat přesný název zboží, jeho rozměry (tloušťka v mm a počet m2, případně kusů podle druhu zboží). Případně cenu za dopravu pokud jste si ji u nás objednali. Veškeré ceny udávejte bez DPH. Následně vás budeme kontaktovat na zadané kontakty k projednání objednávky nebo vyřízení dotazu. Případně nás kontaktujte přímo na obchod@tepelna-izolace.cz

 

Se zaslanými daty budeme nakládat podle zákona o ochraně osobních údajů. Data nebudou poskytována dalším třetím osobám.  

Prosím vyplňte zejména prvky označené hvězdičkou jinak se odeslání objednávky nezdaří.

Obchodní podmínky pro prodej zboží naleznete zde.

 

Zasláním závazné objednávky z tohoto formuláře vyjadřujete jednoznačný souhlas s našimi obchodními podmínkami, jimiž se řídí tento obchodní vztah a jenž jsou zveřejněny zde.

Při objednávce zboží musí být použita formulace "závazná objednávka"


 
Vaše jméno * 
Jméno kontaktní osoby musí mít vztah k telefonnímu číslu, které si vyžádá náš formulář viz níže.
Jméno společnosti  
Pokud se jedná o firmu.
Vaše adresa nebo adresa vaší společnosti, PSČ u obcí okresní město.  
Fakturační adresa. Může být odlišná od adresy dodání.
Adresa pro doručení zboží,PSČ u obcí okresní město. * 
Adresa na kterou bude zboží dodáno.
Kontaktní telefon * 
Kontaktní telefon musí být zadán.
Vaše e-mailová adresa * 
E-mailová adresa musí být zadána správně, jinak budete marně očekávat naší odpověď.
 
V případě firmy.
DIČ  
V případě firmy.
Druh a jméno zboží. Tloušťka v "mm" počet "m2" počet kusů, "kg" nebo "bm" (běžných metrů) pokud to zboží umožňuje. V PŘÍPADĚ ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY UVÁDĚJTE JEDNOTKOVOU CENU POKUD BYLA NÁMI JIŽ NABÍDNUTA. Jednotlivá zboží oddělujte klávesou "ENTER" * 
V PŘÍPADĚ ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY UVÁDĚJTE JEDNOTKOVOU CENU POKUD BYLA NÁMI JIŽ NABÍDNUTA. Pro lepší přehlednost oddělujte jednotlivé zboží klávesou "enter" usnadní to naší orientaci v tomto textu.
Požadované datum dodání zboží pokud bylo sjednáno * . .
V případě že nebylo sjednáno datum, nastane tak po obdržení této závazné objednávky. Datum dodání vpište vždy, usnadní to naši nabídku i v případě dotazu. Některé zboží není skladem a my vám můžeme dát informaci kdy by bylo zboží k odběru skladem.
Objednávka dopravy  
Cena pokud byla sjednána a místo určení.
Závazná objednávka nebo dotaz na zboží? V případě zaslání "závazné objednávky" vyjadřujete jednoznačný souhlas našimi obchodními podmínkami. Tyto jsou zveřejněny u nás na www.tepelna-izolace.cz * 
Zde napište "závazná objednávka" nebo "dotaz". Zasláním závazné objednávky z tohoto formuláře souhlasíte s obchodními podmínkami, jimiž se řídí tento obchodní vztah a jenž jsou zveřejněny v této webové prezentaci.
Opište prosím číslo z obrázku: *
 
Napište prosím číslo 7:
 

* Prvky označené hvězdičkou jsou povinné