Co je "Tepelná vodivost" ?

 Datum: 6.3.2008   Kategorie: Rady a návody 

Tepelná vodivost

Jedná se fizikální veličinu "tepelná vodivost" schopnost látky vést, přenášet teplo. Tato veličina ukazuje rychlost, jakou se teplo šíří a přenáší z jedné zahřáté části materiálu do jiné části materiálu v našem případě dále prostoru zejména chladnějších částí.

 

Tepelnou vodivost daného materiálu (polystyren, vata atd.) charakterizuje součinitel tepelné vodivosti viz níže. Tento součinitel tepelné vodivosti je často, běžně označován zkráceně tepelnoá vodivost.

 

Součinitel tepelné vodivosti:

Definice jaké množství tepla musí za jednotku času projít tělesem, aby na jednotkovou délku byl jednotkový teplotní spád. Přitom se předpokládá, že teplo se šíří pouze v jednom směru, např. v desce s rovnoběžnými povrchy např (polystyrenová deska nebo deska z izolační vaty, případně deska z jiného materiálu).

 

Tato definice lze také prezentovat jako čas za jakou dobu projde teplo daným materiálem. Což je v případě tepelné izolace poměrně důležitá informace, čím delší čas, tím je lepší tepelný odpor "R" daného tepelně-izolačního materiálu. A čím je větší hodnota lambdy, tepelné vodivosti, tím má materiál horší tepelný odpor.

 

Značení:

  • Symbol veličiny: viz obrázek (Lambda)
  • Základní jednotka: watt na metr a kelvin, značka jednotky: W.m-1.K-1


Výpočet:

Množství tepla Q, které projde za čas (jednotku) plochou S do hloubky d se určí ze vztahu

kde lambda je součinitel tepelné vodivosti a T je rozdíl teplot na vzdálenosti d.


Součinitel tepelné vodivosti je materiálová konstanta, která se zjišťuje experimentálně.

 

Každá látka v našem případě materiál má součinitel tepelné vodivosti a v návaznosti na jeho objem, tloušťku je dále důležitý tepelný odpor.