Cihly nejsou plně nízkoenergetické!

 Datum: 5.5.2008   Kategorie: Zajímavosti 

Valná většina rodinných domů a objektů individuálně realizovaných stavebníky v ČR mají tzv. těžký obvodový plášť skládající se ze silikátových materiálů jako jsou například pálené cihly, betonové směsy, porobetonové bloky atd. Nic méně většina těchto staveb je zděno z tepelně-izolačních pálených keramických bloků například Porotherm atd. nebo lehčeného, betonu a porobetonu ve formě přesných tvárnic např. Ytong a další materiály vhodné ke zdění jednovrstvého zdiva.

Zde různí výrobci u nás na trhu nabízejí velice kompletní systémy, které obsahují každým rokem lepší tepelně-izolační vlastnosti. Tyto se přibližují čím dál tím více hodnotám doporučeným normám ČSN 73 05 40-2. Nicméně je nutno nadále prozatím konstatovat, že stále žádná jednovrstvá zděná konstrukce nesplňuje požadavek na tepelný odpor stěny tzv. nízkoenergetického domu

V žádném nabízeném zdícím materiálu nenalezneme vlastnost potřebného tepelného odporu většího než je 4,5 m2/WK. Z tohoto faktu plyne, že je nutno použít vhonou tepelnou izolaci u stavby každého rodinného domu, který bude stavěn z cihel. Toto tvrzení platí pro ty stavebníky jenž se rozhodli dosáhnout požadovaného tepelného odporu zmíněného v tomto článku.

 

TIJC