Cihelné bloky THERMOPOR

 Datum: 5.3.2008   Kategorie: Zajímavosti 

Cihelné bloky THERMOPOR nalézají využití při vyzdívání vnějších obvodových zdí a vyznačují se velmi dobrými tepelně-izolačními vlastnostmi.

Při jejich použití bude stavebník spokojen s účinkem v podobě návratnosti vynaložených investic při úspoře nákladů za teplo, nebo v létě chlazení. Tyto vlastnosti obsahuje nejvíce blok určen ke zdění obvodového zdiva o šířce 49cm. Pokud bude obvodová zeď vyzděna na tepelně-izolační maltu dosáhne hodnoty tepelného odporu R až 3,35 m2K/W, a tím vzniká dostatečný základ k zateplení vašeho domu. Celkový účinnek cena poměr kvalita a vlastnosti dosahuje velice dobrých výsledků.

Kromě již zmíněných tepelně-izolačních vlastností naleznete u těchto moderních cihlářských výrobků další výbornou vlastnost. Jedná se o paropropustnost.

Pokud dodržíte předepsaný technologický

postup při výstavbě, dosáhnete velice kvalitního tepelně-izolačního klimatu v oběktu s omezením tvorby nežádoucích plísní.

 

Stavebníci čsto mají tendenci na zdivu a kupodivu i na obvodovém šetřit, přitom rozhodnutí čím se vyzdí obvodové zdi objektu jsou velice důležitá a nenávratná rozhodnutí. Již při projektování a přípravy stavby domu je potřeba kalkulovat náklady na provoz domu a také o úrovni zdravého bydlení. Náklady na zdivo tvoří maximálně 10% nákladů na stavbu domu. Cihly THERMOPOR mají vynikající tepelně-izolační vlastnosti a tím řeší budoucí návratnost v podobě ušetřených nákladů na provoz domu, jehož důležitou složkou je topení a případně i chlazení (klimatizace).

 

Zájemci o podrobnosti vlastností klikněte zde.

 

TIJC