BEST

 

Certifikáty, důležité dokumenty s informacemi společnosti BEST, a.s. a také další dokumenty jako bezpečnostní listy a návody k použití.

 

Výrobky BEST jsou vyráběny a kontrolovány podle evropských harmonizovaných norem.
Normy a certifikáty:

Certifikát systému managementu jakosti
udělil VÚPS Praha – Certifikační
společnost, s.r.o., Certifikační orgán
pro systémy managementu jakosti a BOZP č. 3009.
Certifikát systému environmentálního managementu

udělil VÚPS Praha -
Certifikační společnost, s.r.o.,
Certifikační orgán pro EMS.
Certifikát systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

udělil VÚPS Praha -
Certifikační společnost, s.r.o., Certifikační orgán
č. 3009 pro systémy managementu.


Přiložené obrázky: